de Clercq en van Doorn
2835
home,page,page-id-2835,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Leraren maken het verschil. Leraren die pedagogisch en didactisch vaardig zijn, halen méér uit de leerlingen. Hun leerlingen halen betere resultaten en hebben meer plezier in de lessen.

 

Scholen die dat willen, kunnen in een verbetertraject inzoomen op een specifiek vakgebied.

Doel

(Inter)nationaal onderzoek maakt duidelijk hoe effectief leraargedrag eruit ziet, en welke pedagogisch-didactische vaardigheden er werkelijk toe doen.

Intensief verbeter traject

de Clercq en van Doorn traint leraren deze vaardigheden verder te ontwikkelen met de evidence based activiteiten en strategieën uit het model Doordacht Lesgeven.

Maatwerk

Te veel onderwijsinnovaties verwateren na verloop van tijd. de Clercq en van Doorn voorkomt dit. Wij zorgen dat de school alle tools in handen heeft om het stokje van ons over te nemen en om de nieuwe manier van lesgeven/werken te verduurzamen. Het veranderteam heeft hierin een belangrijk rol.

Resultaat

Leerlingen zijn meer betrokken en gefocust. Ze vinden de lessen leuker en leren daardoor meer. Er is een heldere, doorgaande lijn gecreëerd, die alle leraren kennen en hanteren.

RECENTE PROJECTEN

 • DOORDACHTLESGEVEN

  • Op vier scholen van Stichting Onderwijs Primair Bergambacht Doordacht Lesgeven & Technisch Lezen & Begrijpend Lezen & Rekenen
  • Op vier scholen van Stichting Fluenta in Nieuwegein Doordacht Lesgeven en Begrijpend Lezen en Begrijpend luisteren
  • Stichting OPSO Purmerend Doordacht Lesgeven en rekenen en spelling
  • Op drie scholen van Stichting Lek & IJssel in IJsselstein Doordacht Lesgeven en Doordacht Lesgeven en Begrijpend Lezen en Begrijpend Luisteren
  • Vereniging de Oorsprong in Driebergen Doordacht Lesgeven en begrijpend luisteren en verhaalbegrip in onderbouw
  • Stichting Sint Antonius, Katholiek Primair Onderwijs in Mijdrecht Doordacht Lesgeven en Meervoudige Intelligentie
  • Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Doordacht Lesgeven en Spelling

 • Coöperatief Leren

 • Trainingen op diverse scholen in

  • Baarn
  • Mijdrecht
  • Almere
  • Amsterdam
  • Utrecht

 • Taal en Lezen

  • Scholen in Utrecht en Soest
  • SBO school in Barneveld
  • School in Renswoude

 • Workshops

  • Scholen Stichting Zaan Primair:
   “Hoe houd ik ze bij de les “ en “Werken met de klankkast”
  • Op diverse scholen:
   “Werken met de Klankkast”
  • Prins Clausschool in Linschoten:
   “Werken met kernkwaliteiten”
   “Gesprekken voeren met kinderen”
  • Stedelijk IB-netwerk SWV Utrecht PO:
   “Het opstellen van doelen en succescriteria voor leerlingen met een extra
   ondersteuningsbehoefte”

 • Voortgezet Onderwijs

 • Versterken docentvaardigheden met inzet Beeldcoaching

  • Intervisie en coachen startende docenten op Wellantcollege voor VMBO in Montfoort
  • Coaching startende docenten op Globe College in Utrecht
  • Coaching docenten op Amadeus Lyceum in Utrecht.

 • Coaching leraren

  • Individuele trajecten: versterken leraar vaardigheden. Met inzet van Beeldcoaching

 • Ondersteuning scholen bij analyseren onderzoeksvragen

  • In samenwerking met onderwijsexperts Stichting KPO Amsterdam

Voor meer informatie over deze projecten of als u in contact wilt komen met de betrokken scholen kunt u contact met ons opnemen.

EXPERTS

Anne-Marie van Doorn en Inge de Clercq zijn beiden ervaren onderwijsexperts. Zij zijn al jarenlang met veel plezier en passie actief in het onderwijs. Mét succes. Zij hebben hart voor de ontwikkeling van kinderen en onderwijsprofessionals. Hun aanpak is praktisch en concreet. Met hun enthousiasme en deskundigheid zijn ze in staat om het beste in schoolteams naar boven te halen.
ingedeclercq
 • Inge

 • Inge de Clercq is een senior onderwijsadviseur. Ze werkte eerder als adviseur, trainer en coördinator bij verschillende educatieve adviesbureaus. Met een grote betrokkenheid en brede expertise helpt ze leraren om beter te worden in hun vak. “Van een goede leraren leren kinderen méér. Daar hebben ze hun hele leven profijt van. Dat ik daar een rol in mag spelen, vind ik geweldig!”

   

  Lees het uitgebreide profiel van Inge de Clercq.

annemarievandoorn
 • Anne-Marie

 • Anne-Marie van Doorn begeleidde de afgelopen 25 jaar een groot aantal scholen, onder meer op het gebied van didactische vaardigheden, effectief lesgeven, opbrengstgericht werken, klassenmanagement en taal-/leesonderwijs. “Een leraar die zijn vak verstaat, is gewoon een feest om te zien. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren, met een aanpak die wérkt!”

   

  Lees het uitgebreide profiel van Anne-Marie van Doorn.

KLANTEN

De adviseurs van De Clercq & Van Doorn hebben inmiddels vele scholen succesvol geholpen om effectiever les te geven en betere resultaten te behalen.

PARTNERS

De Clercq & Van Doorn heeft veel know how en ervaring in huis. Toch kunnen er soms vraagstukken zijn waarvoor extra expertise vereist is. Wij beschikken daarvoor over een uitgebreid netwerk van partners die zijn gespecialiseerd op deelterreinen.

 

Een aantal organisaties huren ons in voor onze specifieke kennis en ervaring. Op dit moment werken wij samen met Evizier, Sardes en Malmberg/Zwijsen.

 

We zijn scholingspartner van Malmberg/Zwijsen en zijn u graag behulpzaam bij het implementeren van technisch- en begrijpend leesmethoden en kleutermethoden.