Coöperatief leren
2115
page,page-id-2115,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Coöperatief leren

ACTIEVE LEERLINGEN, MEER EFFECTIEVE LEERTIJD Coöperatief Leren is een bijzonder krachtig onderwijsmiddel. Door het gebruik van activerende structuren, zijn leerlingen meer betrokken en halen zij betere leerresultaten. De grondlegger van het Coöperatief Leren is Dr. Spencer Kagan. De Clercq & Van Doorn verzorgt trainingen voor teams die Coöperatief Leren gericht willen gaan inzetten.

1 Méér bereiken

 

Redenen om activerende werkvormen te gebruiken:

 

Meer effectieve leertijd
Meer interactie over de leerstof en meer oefenkansen; dit levert betere leerresultaten op
Betere aansluiting bij de behoeften, mogelijkheden en talenten van leerlingen; dit vergroot het competentiegevoel van leerlingen
Versterking van het sociaal klimaat; de leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden
Goed georganiseerd klassenmanagement; de groep neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor elkaar en voor het functioneren van de groep.

2 Scholingsprogramma

 

De Clercq & Van Doorn traint leerkrachten en teams die Coöperatief Leren willen gaan gebruiken. Ons trainingsaanbod bestaat onder andere uit de volgende drie modules:

 

Module Coöperatieve Leerstrategieën Breed, binnen alle vakken
Module Coöperatieve Leerstrategieën binnen taal, lezen, spelling
Module Coöperatieve Leerstrategieën om sociale verbondenheid te versterken.

 

Per module worden acht coöperatieve leerstrategieën aangeleerd. Leerkrachten leren hoe ze deze strategieën doelgericht kunnen inzetten in verschillende fasen van de les. Elke module bestaat uit drie scholingsbijeenkomsten (van 3 uur per bijeenkomst). In aanvulling hierop vindt MomentCoaching plaats. Dat is een coachingsmethode waarbij de leerkracht direct, in de klas feedback krijgt op zijn handelen. Er wordt gewerkt met een stuurgroep. De implementatie van de coöperatieve werkvormen wordt altijd afgesloten met een evaluatiebijeenkomst. Wij verzorgen ook maatwerktrainingen en –trajecten, afgestemd op de specifieke wensen van de school of het bestuur.

Wilt u meer weten over verbeteren van het leesonderwijs? We vertellen er graag meer over. Telefonisch of tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.