Doordacht Lesgeven
2080
page,page-id-2080,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Doordacht Lesgeven

Leerkrachten hebben grote invloed op de prestaties van leerlingen. Het is bijzonder zinvol om te investeren in hun didactische en pedagogische kwaliteiten. Het lesmodel Doordacht Lesgeven is een succesvol instrument voor het geven van goede, effectieve lessen. Plezier en betrokkenheid nemen toe bij kinderen en bij leerkrachten.Het lesmodel is heel concreet en daardoor direct toepasbaar in de groepen 1 t/m 8. Het model is bij alle vakgebieden toepasbaar en voor alle schoolsoorten geschikt.

1 Opbouw lesmodel

 

Het lesmodel Doordacht Lesgeven bestaat uit vier fasen:

 

Meer effectieve leertijd
Een goed begin: Motivatie aanboren, doel benoemen, voorkennis activeren en vooruitblikken op de les
Interactieve instructie: Hardop denkend voordoen, feedback op de aanpak.
De leerling aan zet: Activeren van de leerlingen, toepassen van de stof, begeleid oefenen, zelfstandig oefenen en eventueel op hoger niveau werken.
Integratie: Inhoudelijke afronding van de les, leerlingen laten reflecteren op het leerproces.

2 Didactische gereedschapskist

 

In elke fase van het model zijn specifieke didactische aanpakken bruikbaar. Deze aanpakken wérken, ze zijn ‘evidence based’ (bron: Marzano en Hattie). In de gereedschapskist van een goede leerkracht zitten de volgende aanpakken:

 

doelen stellen en feedback geven (concreet en in kindtaal)
samenvatten en notities maken
inspanning bevestigen en erkenning geven
voldoende oefening geven
werken met schema’s en modellen
vragen en opdrachten formuleren om diverse manieren van denken te stimuleren
voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken
coöperatieve werkvormen
gedifferentieerde instructie (in drie arrangementen), met bijbehorend klassenmanagement

3 Coöperatieve werkvormen

 

Coöperatieve werkvormen hebben een positieve invloed op de effectieve leertijd en zorgen ervoor dat leerlingen meer betrokken zijn bij de les(stof).

 

Daarom zijn coöperatieve werkvormen een integraal onderdeel van dit lesmodel. Het is belangrijk dat leerkrachten ze in elke fase van het lesmodel doelgericht gebruiken. Om voorkennis op te roepen, instructie interactief te maken, leerstof te oefenen en om proces en inhoud te evalueren.

4 Begeleidingstraject

 

De Clercq & Van Doorn ondersteunt scholen bij het invoeren van het Doordacht Lesgeven. Het invoeringstraject bepalen we in overleg met de directie en het team en na een observatieronde (nulmeting). Het lesmodel kan worden gekoppeld aan een specifiek domein, bijvoorbeeld technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen. Het geven van gedifferentieerde instructie in drie arrangementen met bijbehorend klassemanagement is onderdeel van de aanpak. Centraal staat steeds de invloed die leerkrachten hebben op het leren van kinderen. En hoe zij die inhoud op leren kunnen vergroten bij het voorbereiden, het starten, het verloop en het einde van de les.

 

Het begeleidingstraject bestaat uit een uitgebreide intake, inclusief nulmeting, om de situatie op uw school in kaart te brengen en om het traject op maat samen te stellen, drie studiebijeenkomsten, twee ronden klassenbezoeken, vier stuurgroepbijeenkomsten en twee intervisiebijeenkomsten met good practice filmbeelden uit de eigen school. De directie wordt geschoold in het observeren van het didactisch handelen van de leerkracht, in het gericht feedback geven en in het borgen van de bereikte resultaten.

5 Resultaat

 

Alle leerkrachten gebruiken het model Doordacht Lesgeven en de bijbehorende didactische aanpakken.
Alle leerkrachten weten hoe ze het leren kunnen stimuleren.
Er is er binnen de hele school een doorgaande lijn tot stand gebracht op het gebied van lesopbouw, klassenmanagement en didactiek.
Het didactisch handelen van leerkrachten is verbeterd en zij voelen zich competenter.
De leerlingresultaten zijn verbeterd.

6 Referenties

 

Wij voeren dit traject sinds 2011-2012 met veel succes uit op scholen in de regio Utrecht en de regio Amsterdam. Enkele reacties van leerkrachten en directies die deelnamen aan het traject:

 

“Ik geef nu veel bewuster les.”
“Door de coöperatieve werkvormen zijn mijn leerlingen veel meer betrokken.”
“Dit werkt echt. De resultaten bij technisch lezen zijn flink omhoog gegaan!”
“Er gaat een flow mijn team, ik weet niet wat ik meemaak.”
“Ik heb andere leerkrachten in mijn team.”
“Het is allemaal zo duidelijk en zo concreet.”

Wilt u meer weten over het model Doordacht Lesgeven? We vertellen er graag meer over. Telefonisch of tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.