Begrijpend Lezen
2413
page,page-id-2413,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Begrijpend Lezen

Veel kinderen vinden begrijpend lezen het saaiste vak. Het is cruciaal dat dit verandert, want begrijpend lezen is zó belangrijk! Onderzoek laat zien dat het voor velen een struikelblok is voor schoolsucces. Je zou kunnen zeggen: begrijpend leesvaardigheden zijn het voertuig voor vrijwel elk ander vak.

 

De Clercq & Van Doorn helpt om van begrijpend lezen weer het leukste vak te maken. Of om in ieder geval het plezier terug te brengen – bij kinderen en bij leerkrachten. Dankzij onze jarenlange ervaring en het gebruik van evidence based kennis, slagen wij erin de resultaten duurzaam te verbeteren.

1 Maatwerk

 

Elk begrijpend leestraject is maatwerk. Een school heeft bijvoorbeeld een methode, waarover ze al dan niet tevreden is. Of er wordt gewerkt met Nieuwsbegrip en de wens is om kinderen meer te laten samenwerken.
Om de situatie van de school en haar wensen in beeld brengen, starten we daarom altijd met een intensief intakegesprek. Bij voorkeur breiden we dit uit met een ronde klassenbezoeken. Op basis van de verkregen informatie werken we het verbetertraject uit.
In elk traject is veel aandacht voor het versterken van de leerkrachtvaardigheden. Ander speerpunt is de borging. Wij zorgen ervoor dat de schoolontwikkeling een impuls krijgt, zodat de school na afloop van het traject zelfstandig verder kan. Ofwel, we maken onszelf overbodig en versterken de kracht van het hele team.

2 Inhoudelijke Speerpunten

 

Lezen is een actief proces.
We werken met een beperkt aantal leesstrategieën.
We doen hardop denkend voor.
We besteden veel aandacht aan het geven van (de juiste!) feedback.
We zetten nadrukkelijk coöperatieve werkvormen in.
We bouwen de lessen op volgens het instructie model van Doordacht lesgeven. De rol en de verantwoordelijkheid van de leerkracht maakt geleidelijk plaats voor meer verantwoordelijkheid bij de kinderen.
De tekst staat centraal.

3 Doelen

 

Bij het leesverbetertraject zijn alle groepen betrokken. De volgende inhoudelijke speerpunten staan centraal:

 

Kinderen hebben weer meer plezier in lezen; kinderen én leerkrachten vinden de begrijpend leeslessen leuk.
Kinderen zijn vaardig in het omgaan met teksten, hebben meer begrip. Ze kunnen de essentie uit een tekst halen en er goede samenvattingen van maken.
Leerkrachten weten wat ertoe doet bij begrijpend lezen.
Leerkrachten bouwen hun lessen op volgens het model Doordacht Lesgeven.
Leerkrachten zijn vaardig in hardop denkend voordoen.
Leerkrachten zetten coöperatieve werkvormen in.
Voor zwakke en goede lezers is er een gedifferentieerd aanbod gerealiseerd

Wilt u meer weten over verbeteren van het leesonderwijs? We vertellen er graag meer over. Telefonisch of tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.