Technische Lezen
2120
page,page-id-2120,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Technische Lezen

In bijna alle vakken speelt taal een belangrijke rol. Leerlingen met onvoldoende tekstbegrip, kunnen de leerstof niet goed volgen en raken achterop. Leesonderwijs is niet voor niets een speerpunt in de kwaliteitsagenda primair onderwijs.

 

Veel scholen die aan de slag willen met hun leesonderwijs vragen zich af hoe ze dat moeten aanpakken. Welke aanpak werkt? Wat past het beste bij de school en de leerlingen? De Clercq & Van Doorn heeft jarenlange ervaring met leesverbetertrajecten, waarin we gebruikmaken van evidence based kennis. Wij ondersteunden vele scholen met het succesvol verbeteren van hun technisch leesonderwijs. Kortom: wij weten wat werkt!

1 Maatwerk

 

Elk leesverbetertraject is maatwerk. We starten altijd met een diepgaand intakegesprek, waarin we de situatie van de school en haar wensen in beeld brengen. Aansluitend maken we een analyse van toetsgegevens en andere relevante data. Op basis hiervan werken we het verbetertraject uit.

 

In elk traject besteden we altijd veel aandacht aan het versterken van de leerkrachtvaardigheden in aansluiting op wat de leesmethode voorstelt.

2 Doelen

 

Wij zijn ambitieus en leggen de lat graag hoog. Voor onze leesverbetertrajecten hanteren wij dan ook de volgende doelen:

 

Betere resultaten: 90-95% van de kinderen behaalt de gestelde doelen
Differentiatie: voor zwakke en goede lezers is er een gedifferentieerd aanbod op taal/leesgebied gerealiseerd
Leesplezier: leerlingen hebben meer plezier in lezen; leerlingen én leerkrachten vinden het leesonderwijs leuker
Betere instructie
Betrokken en deskundig: interne begeleiders en directie zijn meer betrokken bij het leesonderwijs en hun deskundigheid op dit terrein is vergroot
Borging: de schoolontwikkeling krijgt een impuls, zodat de school na afloop van het leesverbetertraject zelfstandig verder kan

3 Inhoudelijke speerpunten

 

Bij het leesverbetertraject zijn alle groepen betrokken. De volgende inhoudelijke speerpunten staan centraal:

 

Groep 1 / 2: fonemisch bewustzijn en letterkennis
Groep 3: vlot technisch lezen
Groep 4-6: voortgezet technisch lezen, vlot en vloeiend leren lezen
Groep 7 / 8: onderhoud voortgezet technisch lezen
Groep 1 – 8: leesplezier en leesmotivatie.

Wilt u meer weten over verbeteren van het leesonderwijs? We vertellen er graag meer over. Telefonisch of tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek.